PROJE HAKKINDA

Proje Hakkında

Cerrahpaşa kampüsü, arazinin eğimli yapısı nedeniyle, iki bölüme ayılmıştır. Sağlık hizmetlerinin çoğunun yer aldığı Üst Yerleşke ve Üniversite ile Eğitim işlemlerinin yer aldığı Alt Yerleşke. Proje kapsamında hastane binalarının bulunduğu Üst Yerleşke uygulama projeleri tamamlanmış durumdadır.

 

Cerrahpaşa kampüsü toplam bina alanı 578.234,49 m2’dir. Bu alanın 380.256,40 m2’si hastane 197.978,09 m2’si ise eğitim alanıdır.

 

CERRAHPAŞA KAMPÜSÜ

Hastane Binaları Toplam Alanı: 380.256,40 m2

Eğitim Binaları Toplam Alanı: 197.978,09 m2

Toplam Bina Alanı: 578.234,49 m2

 

Cerrahpaşa kampüsü içerisinde Hastane, Adli Tıp, Misafirhane, Tıp Fakültesi, Araştırma Merkezi,  Hemşirelik Meslek Yüksek Okulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Meslek Yüksek Okulu, kreş, oditoryum ve yurt binaları bulunmaktadır.

 

Hastane zemin, 4 kat ve bodrum katlardan oluşmakta olup; genel hastane 724, Kardiyoloji hastanesi 126, kadın doğum ve anne çocuk 250 olmak üzere toplam yatak sayısı 1100’dur. Yoğun Bakım toplam yatak sayısı 164, toplam ameliyathane sayısı 47, toplam poliklinik sayısı ise 211’dir. Toplamda araç kapasitesi 2499’dur.

 

Hastane şu bölümlerden oluşmaktadır:

  1. Genel Hastane Binası
    • Teşhis ve Tedavi Alanları

Genel Hastane Servisleri

Yoğun Bakımlar: Toplam 164 Yatak

Ameliyathaneler: Toplam 44 adet ameliyat salonu bulunmaktadır. 36 genel ameliyathane, 7 günlük ameliyathane, 1 tane hibrit ameliyathane ve 2 adet sezaryen ameliyathane bulunmaktadır.

Acil Servis

Kan Bankası

Görüntüleme Merkezi

– CT ve MRI Alanı

– X-ray ve Girişimsel Radyoloji Alanı

– Ultrason Alanı

– Nöroradyoloji Alanı

Nükleer Tıp Ünitesi

Hemodiyaliz

Endoskopi: 8 adet endoskopi odası, 6 kişilik endoskopi recovery ayrıca hasta hazırlık ve destek alanları bulunmaktadır.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi

  • Poliklinikler: Toplam 211 muayene odası bulunmaktadır.

 

  1. Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi

Toplam 125 hasta yatak odasından ve diğer ünitelerden oluşmaktadır. Yatak odalarının tamamı 2 kişinin kullanımına uygun büyüklükte ve 2 adet yatakbaşı olarak planlanlanmıştır.

  • Kadın Kullanıcı:

Kadın Doğum Servisleri

Hasta servisleri

Doğumhane

Kadın Doğum Poliklinikleri: toplam 15 muayene / müdahale odası ve bekleme alanından oluşmaktadır

Tüp Bebek Merkezi

  • Çocuk Kullanıcı:

Çocuk Polikliniği

Çocuk acil servis

Çocuk Ayaktan Tedavi ve Transfüzyon Merkezi

Çocuk Diyaliz Ünitesi

Çocuk Endoskopi Ünitesi

Genetik Tanı Merkezi

Pediatrik Yoğun Bakım

Yenidoğan Yoğun Bakım

 

  1. Kardiyoloji Hastanesi

Toplam 60+3 hasta yatak odası ve diğer ünitelerden oluşmaktadır. Yatak odalarının tamamı 2 kişinin kullanımına uygun büyüklükte ve 2 adet yatakbaşı olarak planlanlanmıştır.

Kardiyoloji ve KVC Servisleri

Anjiyografi

Poliklinikler: Poliklinik toplam 15 muayene / müdahale odası, eko, ekg, holter ve bekleme alanından oluşmaktadır.

Koroner Yoğun Bakım (1. Düzey)

Koroner Yoğun Bakım (3. Düzey)

KVC Yoğun Bakım (3. Düzey)

 

 

Kullanıcı merkezli tasarım hastaların ihtiyaçları için özel tasarlanmış olup amaca yönelik kolay erişilebilir mekanlar sağlamıştır.

Yerleşke içerisinde özel araç dolaşımı kesin bir şekilde azaltılmıştır. Ziyaretçi, çalışan ve servis araçları otoparklara saha çevresinde konumlanmış bir dizi rampa ve yol ile erişimi sağlanmıi, öğrenciler ve eğitimle ilgili alanlar bu sistem sayesinde doğrudan bağlantılı hale gelmiştir. Çalışma alanları, amfiler, ve öğretim görevlilerinin ofislerinin de birbiriyle bağlantısı ana hat üzerinden sağlan mıştır. Servisler hastane personeline özel, sağlık işlevlerine erişimi sağlayan bir merkez koridor prensibiyle tasarlanmıştır. Hastane personelinin ziyaretçilerin ve yatışlı hastaların dolaşımı hastanın mahremiyeti korunacak ve genel hizmet etkinliğini yükseltecek biçimde ayrıştırılılmış, ambulans girişleri ise güvenlik ve etkinliği de arttırmak amacıyla özel bir girişten sağlanmıştır. Sonuç ise araçsız ve yayalar için yeniden tasarlanmış, erişimi kolay kullanıcıların özgürce hareket etiği güvenli bir alandır.

 

Cerrahpaşamım oluşumu, yapım aşamasında yerleşkenin işler kalması gereksinimini beraberinde getiriyor. Koordine yıkım ve yeniden yapımlarla servis ve hizmetleri sekteye uğratmadan diğer binalara rahat taşınmasına izin veren detaylı bir etaplama planı ile yapım işinin tamamlanması öngörülmüştür.

 

Cerrahpaşa yerleşkesi hastane binasında toplam 2499 araçlık kapalı otopark alanı tasarlanmıştır. Kapalı otopark girişi hastane ve poliklinik girişlerinin yapıldığı hastane meydanından ve acil servis girişinden sağlanmaktadır.

 

Hastanenin tamamı engelli kullanımına uygun olarak planlanmıştır. Tüm asansörler engelli kullanımına uygun büyüklüktedir. Otoparklarda engelliler düşünülmüş, görme engelliler için hastane girişinden ana bankoya kadar ve acil serviste de acil servis girişinden triage bankosuna kadar hissedilebilir yüzey yapılmıştır. Ayrıca tüm katlarda asansör önlerinde ve tüm merdiven basamaklarının sahanlıklarında hissedilebilir yüzey yapılmıştır. Tüm dersliklerde ADA kriterlerine uygun olarak tekerlekli sandalye alanı bırakılmıştır. TSE 9111 baz alınarak gerekli olan tüm alanlarda ve tüm katlarda yeteri kadar engelli wc düzenlenmiştir. Tüm hasta yatak ünitelerinde 1 adet engelli hasta yatak odası planlanmıştır.

DUYURULAR

İstanbul Üniversitesi, Çapa ve Cerrahpaşa Yerleşkeleri 2. Aşama Uygulama Projeleri İhalesi

Yeni Çapa ve Cerrahpaşa 2. Aşama Uygulama Projeleri Danışmanlık Hizmeti ihalesi

    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ


İstanbul Üniversitesi
Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt,Fatih/İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00

yapiisl@istanbul.edu.tr

İLETİŞİM FORMU

Web Tasarım ArtArda